Jaana Villanen: Rohkeuden resepti (äänikirja)

Jaana Villanen: Rohkeuden resepti (äänikirja)

9,90 

Rohkeuden resepti -äänikirjalla Jaana Villanen haluaa haastaa kuulijan pysähtymään kahden tärkeän kysymyksen äärelle; kuka minä olen? ja mitä minä haluan? Vastaukset näihin haastaviin kysymyksiin ovat jokaiselle yksilöllisiä ja ainutkertaisia. Äänikirjan harjoitteet tuovat kuuntelijalle työvälineitä, joiden avulla voi synnyttää rohkeutta toimia itselle merkityksellisellä tavalla niiden asioiden eteen, joilla on erityinen arvo. Kirjan perusrunko pohjautuu Finnwalk-kävelyyn, jonka Jaana toteutti kesällä 2017. Kyse oli #kävenaiselleammatti-hyväntekeväisyyskampanja, jossa Jaana käveli Nuorgamista Hankoon yhteensä 1534 kilometriä. Matkalla hän keräsi kehitysmaiden naisille lähes 700 ammattia.

ISBN: 978-952-7321-36-2
Kirjailija: Jaana Villanen
Lukija: Jaana Villanen
Julkaisija: Book Garden
Kesto: 4h 36min

Rohkeuden resepti -äänikirjalla Jaana Villanen haluaa haastaa kuulijan pysähtymään kahden tärkeän kysymyksen äärelle; kuka minä olen? ja mitä minä haluan? Vastaukset näihin haastaviin kysymyksiin ovat jokaiselle yksilöllisiä ja ainutkertaisia. Äänikirjan harjoitteet tuovat kuuntelijalle työvälineitä, joiden avulla voi synnyttää rohkeutta toimia itselle merkityksellisellä tavalla niiden asioiden eteen, joilla on erityinen arvo. Kirjan perusrunko pohjautuu Finnwalk-kävelyyn, jonka Jaana toteutti kesällä 2017. Kyse oli #kävenaiselleammatti-hyväntekeväisyyskampanja, jossa Jaana käveli Nuorgamista Hankoon yhteensä 1534 kilometriä. Matkalla hän keräsi kehitysmaiden naisille lähes 700 ammattia.

ISBN: 978-952-7321-36-2
Kirjailija: Jaana Villanen
Lukija: Jaana Villanen
Julkaisija: Book Garden
Kesto: 4h 36min

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Add a review

Rohkeu­den resep­ti ‑äänikir­jal­la Jaana Vil­la­nen halu­aa haas­taa kuuli­jan pysähtymään kah­den tärkeän kysymyk­sen äärelle; kuka minä olen? ja mitä minä halu­an? Vas­tauk­set näi­hin haas­tavi­in kysymyk­si­in ovat jokaiselle yksilöl­lisiä ja ain­utk­er­taisia. Äänikir­jan har­joit­teet tuo­vat kuun­teli­jalle työvä­lineitä, joiden avul­la voi syn­nyt­tää rohkeut­ta toimia itselle merk­i­tyk­sel­lisel­lä taval­la niiden asioiden eteen, joil­la on eri­tyi­nen arvo. Kir­jan perus­runko poh­jau­tuu Finnwalk-käve­lyyn, jon­ka Jaana toteut­ti kesäl­lä 2017. Kyse oli #käve­naisel­leam­mat­ti-hyvän­tekeväisyyskam­pan­ja, jos­sa Jaana käveli Nuorgamista Han­koon yhteen­sä 1534 kilo­metriä. Matkalla hän keräsi kehi­tys­maid­en naisille läh­es 700 ammattia.