Scroll Top
Lapinlahdenpolku 8 A, 00180 Helsinki | Finlaysoninkatu 7, 33210 Tampere

Book Garden

Tuo­tamme ja julkaisemme kaunokir­jal­isu­u­den klas­sikoi­ta, tietokir­jo­ja, runo­ja sekä las­ten- ja nuortenkir­jal­lisu­ut­ta äänikir­ja- ja e kir­jafor­maateis­sa. Julkaise­mamme teok­set ovat saatavav­il­la kaik­ista suurim­mista äänikir­japalveluista ja verkkokaupoista. Äänikir­jo­jamme ja e‑kirjojamme voit ostaa mp 3 ja epub muodois­sa myös omas­ta verkkokaupastamme.

Äänikirjatuotanto

Tar­joamme täy­den palvelun äänikir­jatuotan­toa Helsin­gin Lapin­lahdessa ja Tam­pereen Fin­laysonil­la. Ammat­tiluk­i­joiden rooli­tuk­sen lisäk­si toteu­tamme ääni­tyk­set, edi­toin­nit, tarkas­tusku­un­te­lut ja ääni­tiedos­to­jen jake­lut eri for­maateis­sa. Palvelu on räätälöitävis­sä tilaa­jan toivei­den mukaisesti.

Kirjailijoille

Tehdäänkö teok­ses­tasi äänikir­ja? Mei­dän kaut­tamme saat kir­jasi kaikkien kuun­neltavak­si. Ota yhteyttä!