Scroll Top
Lapinlahdenpolku 8 A, 00180 Helsinki | Finlaysoninkatu 7, 33210 Tampere

Äänikirjojen kuuntelusovellukset

ÄÄNIKIRJOJEN KUUNTELUSOVELLUKSET MATKAPUHELIMIIN JA TABLETTEIHIN

Mp3 ‑äänikir­jo­jen tois­toon äly­puhe­limel­la suosit­telemme näitä hyväk­si havait­tu­ja ilmaisia ohjelmia, joil­la voi jatkaa kir­jo­jen kuun­telua siitä mihin viimek­si jäit: Iphonelle Smart­book tai MP3 books, löy­tyvät app stores­ta. Android-puhe­limel­la voi käyt­tää esimerkik­si tästä linkistä löy­tyviä äänikir­jo­jen kuunteluohjelmia.

Dig­i­taaliset tuot­teet voit lada­ta tietokoneelle­si, mobi­ililait­teeseesi tai pil­vi­tal­len­nusti­laan. Jois­sakin puhe­lin­malleis­sa voit myös kuun­nel­la äänikir­jat ilman tal­len­tamista selaimen soit­timel­la. Latauslink­ki avau­tuu onnis­tuneen osto­ta­pah­tu­man jäl­keen Book Gar­den verkkokau­pan sivulle. Latauslink­ki toimite­taan myös tilaus­vai­heessa anta­maasi sähkö­pos­tiosoit­teeseen. Kun luot Oma Book­Gar­den ‑asi­akastilin, tal­len­tu­vat kaikkien ostoste­si latauslinkit Oma Book Gar­den sivulle­si. Sieltä löy­dät myös kuitit kaik­ista ostoksistasi.